Undervisningstilbud

Psykodrama i undervisningen levendegør læringsprocessen.

Dette tilbud er for studerende indenfor social- og sundhedsfaglige uddannelser (pædagogseminarier, sygeplejeskoler m.v.) i forbindelse med evaluering af en praktikperiode.
Psykodrama er en kreativ og ressourceorienteret gruppemetode, hvor bl.a. handling, spontanitet, samspil og kommunikation står centralt.
I psykodrama tager man udgangspunkt i personens oplevelse af virkeligheden, og gruppen er delagtig ved bl.a. at spille roller. På denne måden får man belyst situationer og oplevelser på en levende og konstruktiv måde. Man får set på sig selv og sin situation fra andre synsvinkler, og får derigennem mulighed for at opdage nye handlemuligheder.

Undervisningen lægges hovedsagelig op som læring igennem aktiv deltagelse, knyttet direkte til studenternes oplevelser og dagligdag på praktikstedet, og til aktuelle problemstillinger som vordende fagpersoner.
Teori knyttes til undervisningen undervejs hvor det er relevant.
Jeg anvender kreative og psykodramatiske teknikker, praktiske metoder og øvelser, med henblik på at styrke og udvikle studentens indsigt og evner i læringsprocessen. Dette sker skiftevis gennem samspil med andre, og gennem individuel fordybelse.

At tilegne sig kundskab og læring på en praktisk og oplevelsesorienteret måde, hvor flere sanser og forskellige udtryksformer tages i brug, virker stimulerende og skærper opmærksomheden på vigtige områder. På denne måde får den studerende indsigt i sig selv og sin rolle, hvilket giver en god platform at arbejde videre ud fra.

Undervisningsindholdet vil bl.a. omfatte følgende temaer:

Roller - personlige egenskaber, rolleregister (professionel/privat)
Spontanitet - udvikler fleksibilitet
Kommunikation - direkte og indirekte tale, kropssprog, sansernes udtryksform.
Samspil/samarbejde - klienter, personale.
Grænser - afklaring af egne grænser
Empati - forskel på empati og medlidenhed